<form id="t3l5f"><listing id="t3l5f"></listing></form>
     <address id="t3l5f"><nobr id="t3l5f"><meter id="t3l5f"></meter></nobr></address>

     繁體版 簡體版
     狼騎兵小說網 > 渡靈法醫 > 第四百一十三章 焚書坑儒的真正原因

     第四百一十三章 焚書坑儒的真正原因

     其實從某種意義說,他現在已經實現了永生——活了兩千多歲,正常情況下,只要自己注意點,別惹是生非,就能繼續這樣生活下去,而陰司始終不知道。

     但他卻沒有選擇“按部就班”,而是干了些什么,他當然也知道這么做極有可能引起陰司的注意,從而前功盡棄,就此終結自己的永生,而且應該還會被陰司打入十八層地獄,甚至就此弄到歸墟世界。

     既然知道這么做可能導致的后果,為啥還要這么干呢!

     唯一的解釋:還有更大的目的,也可以說是更好的追求在吸引著他。

     我能想到的比永生更高的追求也就只有統治三界六道了。

     真是應了那句古話——人心不足蛇吞象,之前是老楊布局幾百年,想毀掉三界,這又出來個古代風水師,已經不能滿足活幾千歲,一心想著做三界之主。

     ……

     凝望著天空,我一番思索后還是決定先回到陰司,至少得和這事得和七個閻王商量一下,畢竟他們存在于三界的時間更久,見聞更多。

     把剛才我分析的那一番說了一遍,幾個閻王紛紛點頭同意。

     正好包拯也查到了生死簿的問題。

     戰國時期有個叫樗里子的風水師的生死簿記錄出了問題。

     包拯先介紹樗里疾。

     這人一生充滿著傳奇甚至可以說是離奇色彩,他的生死簿記錄已經被篡改,所以就連陰司也不知道他生于何年,至于生死簿上所記錄的死亡時間是公元前300年,也肯定不是真的。

     他的前半生顯山漏水且功績赫赫,后半生則神秘離奇讓人不解。

     樗里疾十分聰明而又“滑稽”。所謂“滑稽”原本乃是一種酒器,“可轉注吐酒不已”。后人常以俳優之人出口成章、詞不窮竭,如“滑稽”之吐酒不已也,故而名之。正因為樗里疾智計百出而又辭幽默,故秦人號其為“智囊”。

     秦惠文王八年,也就是公元前330年,樗里疾受封為右更之爵,位列第十四等。

     不久之后,他奉命率軍攻打魏國重鎮曲沃,于公元前327年破城,后雖無法堅守,卻也將當地百姓遷往秦國。公元前317年,樗里疾乘五國聯軍攻秦未果,揮軍攻韓以為報復。

     要說這位出身韓國的公子打起韓國人來可謂毫不手軟,在脩魚之戰中與韓將申差交戰,斬首二千,虜之于濁澤。修魚之戰結束后,秦將嬴疾再接再厲,繼續深入韓國腹地,與韓太子韓奐所率領的韓趙聯軍大戰,斬首八萬,大傷韓趙兩國元氣。

     公元前314年,樗里疾攻魏國焦城,迫使其投降。

     第二年,樗里疾又受命為將,出兵伐趙,與趙將軍莊豹會戰并擒之,乘勝攻克藺城。公元前312年,樗里疾奉命協助魏章攻楚,于丹陽大敗楚將屈丐,斬首八萬,奪取漢中之地。此戰過后,秦惠文王將嚴道之地封予樗里疾,故其別號“嚴君”。

     樗里疾與張儀可謂珠聯璧合,堪稱“文武雙壁”,但從歷史記載上看,二人關系未必十分融洽。如《戰國策·秦一·張儀之殘樗里疾》篇所記載的,主要是張儀為了獲得秦王重視,故意在其面前誣陷樗里疾,終使“秦王大怒,樗里疾出走”。

     這一記載如果屬實,將是樗里疾人生經歷中非常重要的事件,但該事在《六國年表》中并無記載,且后世學者也多未采信此說。

     加之秦惠文王去世之后,太子秦武王立,馬上驅逐張儀、魏章,而以樗里疾、甘茂為左右丞相。

     也就是說,秦朝之所以強大,以至于到了嬴政時期可以一統六國,這人居功至偉。

     生死簿中對于他的前半生記錄十分詳細,甚至哪年干過什么事都有詳細描述,貫穿起來,就是他的活動規矩。

     簡單說,他幫助秦惠王南征北戰,攻城略地,立下了汗馬功勞,因為他是風水師,所以沒掠奪一個地方時,和風水堪輿術法有關的資料全部歸他,對于這些東西,帝王和將軍們也不在乎。

     所以漸漸地他成了當時最厲害的術士。

     生死簿上記載,正在他事業到達顛覆時,忽然離世。

     死因不詳。

     墓地就在今天的龍城市江戶鎮。

     耐心地聽包拯說到這里,我已經完全相信江戶鎮北的那個墓穴就是樗里疾的。

     稍微有點常識和頭腦的人一定會聽出其中的端倪。

     『加入書簽,方便閱讀』